Slow food kontra fast food

Slow food kontra fast food

Dziś, wiele osób twierdzi, że czas „płynie” szybciej niż kiedyś. Stwierdzenie to jest dość zastanawiające i mało prawdopodobne, jednakże okazuje się, że ma ono swoje uzasadnienie. Dlaczego? Trudno sprzeciwić się argumentom takim jak: „Kiedyś każdy...